Zasady ochrony prywatności

Ochrona danych osobowych

Players Camp

Kim jesteśmy?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Trefl Pomorze z siedzibą w Gdańsku (80-344) przy Placu Dwóch Miast 1.

Jakie informacje o Tobie uzyskujemy i od kogo?

Jeżeli zgłosisz chęć otrzymania naszej oferty letnich obozów sportowych, operator serwisu Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) udostępni nam Twój adres email.

Po co zbieramy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie w celu przesłania zamówionej oferty.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażone poprzez aktywne działanie tj. zamówienie przesłania oferty.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać do przesłania oferty, chyba że wyrazisz zgodę na otrzymywanie powiadomień o wydarzeniach, których organizatorem jest Stowarzyszenie lub podejmiesz z Nami korespondencję. W takim przypadku dane są przetwarzane odpowiednio: do wycofania zgody lub zakończenia wymiany korespondencji.

Komu będziemy Twoje dane przekazywać?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Z jakich praw możesz skorzystać?

Przysługuje Ci prawo dostępu do informacji (zakres przetwarzanych przez nas informacji), prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych. W każdej chwili możesz również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych. Masz prawo również do uzyskania kopii swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

Jak możesz skorzystać z przysługujących Ci praw?

W każdej chwili możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych mailowo pod adresem: iod@trefl.com lub listownie:

Stowarzyszenie Trefl Pomorze

Plac Dwóch Miast 1,  80-344 Gdańsk

Z dopiskiem „RODO” lub „Dane osobowe”

Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli podejrzewasz, że przetwarzając dane osobowe działamy niezgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje dodatkowe

Zapewniamy, że nie będziemy podejmować decyzji w oparciu o automatyzację oraz profilowanie, które wywołałyby wobec Ciebie skutki prawne.